Czym jest faza theta

Przez Maciek Kwaśniewski

Fale theta są najczęściej występującymi falami mózgowymi podczas medytacji, transu, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji. Świadomość przy tej częstotliwości pozwala na kontrolowanie bólu fizycznego, a w skrajnych przypadkach nawet krwawienia. Przy tej częstotliwości tok myśli staje się niespójny i zanikają związki logiczne, co wyraźnie widać na przykładzie myślenia w czasie marzeń sennych. Fale te odpowiedzialne są za wszystkie fenomeny w stylu projekcji astralnej, świadomego snu, czy telepatii.

Tyle definicja fal. Osiągnięcie fazy theta jest zatem wejściem w specyficzny stan umysłu, stan medytacyjny. Jest to stan pomiędzy światami, między aktywnością a snem. Stan, w którym możemy mieć wglądy, tak zwane przebłyski geniuszu czy natchnienie, czyli na przykład mogą przyjść rozwiązania problemów jakie nas zajmują. Jest to też stan błogiej relaksacji.

Stan Theta  można osiągnąć na przykład w kabinie deprywacyjnej lub przez działanie Reiki. Należy mieć na uwadze, że nie zawsze osiągnie się ten stan. Warunkuje to wiele czynników, na przykład napięcie w jakim wchodzimy w zabieg, niepewność czy zdenerwowanie. Przy zabiegu lub autozabiegu Reiki nawet jeśli nie osiągniemy stanu Theta, to i tak nasze ciało będzie nasycone wysokowibracyjną energią.

Dodaj komentarz