Czakra 7 –korony

Przez Maciek Kwaśniewski

SAHASRARA – tysiąckrotność

Żywioł: myśl, świadomość;

Umieszczenie: czubek głowy;

Kolor: fiolet / kolor alternatywny biel (czyste światło);

Związana z kamieniami: ametyst, diament, kwarc, selenit;

Kadzidła: kadzidłowiec, lotos;

Metal: złoto; 

Zmysł: myśl;

Wiek: wczesna dorosłość i później;

Czakra zawiaduje: świadomością;

Cel czakry: przebudzenie, zrozumienie, oświecenie.

Domeną czakry siódmej jest świadomość ; 

Odpowiada za  wychwytywanie błędnych przekonań;

Domeną negatywną siódmej czakry jest przywiązanie i ignorancja.

Jesteśmy tym co o sobie myślimy, a naszymi myślami tworzymy świat.

Czakra siódma to świadomość, ośrodek oświecenia.

Jej stan świadomości wykracza poza ludzkie pojmowanie, poza zmysły i poza granice świata jaki znamy. Żywiołem tej czakry jest myśl, podstawowa manifestacja pola świadomości wokół nas.

Funkcją czakry jest wiedza, przez czakrę korony sięgamy do nieskończonego pola informacji, stamtąd informację pobieramy i prowadzimy przez pozostałe czakry tak aby przejawiła się w materii. Myśl przechodzi przechodzi przez nasze przekonania, które tworzą układ kontrolny, w oparciu, o który tworzymy naszą rzeczywistość. Myśl zatem, jeśli przejdzie przez cały nasz system i zostanie rozpoznana i zaakceptowana,  może zmienić się w rzeczywistość lub poprzez nasze przekonania możemy wyprzeć myśl nic nie zmieniając w naszej rzeczywistości.

Wyzwaniem dla czakry korony jest to . by nasza świadomość pozostawała skoncentrowana dokładnie w środku, w pionie, w centrum lotosu. Niewzruszona gdy dookoła dzieją się wydarzenia próbujące nas z tego środka wyrwać. Czy potrafimy pozostać skoncentrowani i spokojni gdy otacza nas war, wrzask czy też problemy? Wymaga to silnego uziemienia i zbudowania wewnętrznego spokoju.

Medytacja jest wyjściem poza przyziemne sprawy i nauką swobodnego bycia.

W czakrze siódmej głównym zadaniem jest sprawdzanie programów, które rządzą Twoim życiem i wychwytywanie w nich błędów, abyśmy mogli działać sprawniej i pozostawać dłużej w spokoju.

Problemy z czakrą korony

Dobrze działająca czakra siódma to opanowanie, otwarty umysł, inteligencja, obecność, połączenie duchowe.

Nadczynność czakry korony występuje gdy duchowość nie zostaje uziemiona. Gdy nie dbamy o pracę czy też o sprawy ziemskie ufając, że medytacja wszystko załatwi. Do nadczynności prowadzi również zbyt intensywny, wyniszczający wręcz post, ucieczka w duchowość tak by unikać innych tematów, jak również bycie w głowie, czyli docieranie do wszystkiego przez intelekt i odcięcie od ciała lub innych ludzi.

Niedoczynność to bycie w wyparciu duchowości, totalnym empiryzmie czy też przekonanie o jedynej słuszności i niedopuszczanie innych poglądów. Objawami słabej czakry korony jest też cynizm, skostniałe przekonania, trudności w uczeniu się, apatia czy też materializm.

Jeśli znajdujesz u siebie problemy z czakrą korony to zapraszam Cię na indywidualne sesje pracy z tym obszarem ?

Dodaj komentarz